Холдинг туралы

«NUR Media» Холдингі – Қазақстанның ең ірі медиа-компанияларының бірі. 

«NUR Media» Холдингі «AMANAT» партиясының бастамасымен 2008 жылы құрылған ірі ақпараттық холдинг. Холдинг өзін партияның медиалық ресустарын тиімді басқаратын жауапты компания ретінде таныта білді.

Бүгінде Холдинг компаниялары тобына «Астана» телеарнасы, «Aiqyn», «Литер», «Tύrkistan», «Қазақстан теміржолшысы» газеттері және «NS», «Orda FM» радиолары кіріп, еліміздің барлық өңірінен 400 журналистер мен қызметкерлер жұмыс істейді. Холдингтің басты бағыттарының бірі активтерді тиімді басқару және олардың қаржылық кірісін арттыру болып табылады.

«NUR Media» Холдингінің бұқаралық ақпарат құралдары еліміздегі және әлемдегі ең өзекті оқиғалар мен өңірлердегі қоғамдық-саяси өмірдің маңызды аспектілерін күнделікті жариялап отырады.


Холдинг «NUR Media» – одна из крупнейших медиа-компаний Казахстана.

Созданный 25 ноября 2008 года по инициативе партии «AMANAT», Холдинг зарекомендовал себя как эффективная компания, управляющая медийными ресурсами. Активы Холдинга представлены во всех сегментах медиарынка, охватывают все современные направления работы в сфере медиа: радио, телевидение, печатные СМИ, интернет.

В группу компаний Холдинга сегодня входят телеканал «Астана», газеты «Aiqyn», «Литер», «Túrkistan», «Қазақстан Теміржолшысы», радио «NS» и «ORDA FM». Это 400 журналистов и сотрудников, работающих во всех регионах страны.

Одним из основных направлений Холдинга «NUR Media» является эффективное управление активами и повышение их финансовой рентабельности. Холдинг постоянно совершенствуется, развивая свои медийные активы, генерируя собственный эксклюзивный контент, актуальную и востребованную потребителем информацию. 

Повседневно возрастающие требования современной аудитории к качеству получаемой информации, развитие медийных технологий, позволяют Холдингу постоянно быть в тонусе и всегда работать на перспективу.


Құрылым/Структура

Маркетинг және цифрландыру департаменті

Жарнамалық-ақпараттық, имидждік қызметтер көрсету және PR-лық сүйемелдеу. 
Бірлесе жұмыс істеу, жарнама жасау және тарату мәселелері бойынша 8 (7172) 24-95-44 телефонына хабарласыңыз.

Департамент маркетинга и цифровизации

Оказание рекламно-информационных услуг, имиджевое и PR-сопровождение. 
 По вопросам сотрудничества, создания и размещения рекламы обращаться по телефону 8 (7172) 24-95-44.


Ақпараттық жұмыс департаменті

Холдинг бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық контентін жетілдіруге жəне бəсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған ұйымдастырушылық жəне əдістемелік қызметті қамтамасыз ету. Холдинг бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялық саясатын қалыптастыру жəне медиажоспарлауға қолдау көрсету жəне үйлестіру. Холдингтің БАҚ-мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, басымдыққа ие ақпараттық тақырыптық желілерін жүзеге асыруды бақылау жəне үйлестіру.

Департамент информационной работы

Организационное и методическое обеспечение СМИ Холдинга, направленное на совершенствование информационного контента и повышение конкурентоспособности СМИ. Координация и содействие СМИ Холдинга в осуществлении редакционной политики и медиапланировании. Мониторинг и координация реализации СМИ Холдинга основных направлений государственной политики, приоритетных информационных тематических линий.


Бюджеттік-қаржылық департаменті

Бюджеттік-қаржылық департамент қаржылық ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында, Холдингтің және оның еншілес ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметін ұйымдастырып және бақылау жүргізеді.

Бюджетно-финансовый департамент

Бюджетно-финансовый департамент осуществляет организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности Холдинга и дочерних организаций с целью эффективного использования финансовых ресурсов.


Әкімшілік-құқықтық департаменті

Әкімшілік-құқықтық департаменті серіктестіктің ұйымдастыру және құжаттамалық қамтамасыз ету, сонымен қатар жабдықтау және шаруашылық қызмет көрсету жұмыстарымен айналысады.

Административно-правовой департамент

Административно-правовой департамент занимается организационным и документационным обеспечением, а также снабжением и хозяйственным обслуживанием деятельности Холдинга.


«Электронды партия» медиа-редакция

Медиа-редакция «AMANAT» партиясының және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ақпараттандыру жұмысымен айналысады.
Ол партияның бұқаралық ақпарат құралдарымен, азаматтық қоғам институттарымен, қоғамдық ұйымдармен және басқа құрылымдармен өзара байланысын қамтамасыз етеді.
Партияның әлеуметтік желілерде, хабарламаларда, жалпы ғаламтор кеңістігінде болуын қамтамасыз етеді.

Медиа-редакция «Электронная партия»

Информационное сопровождение деятельности партии «AMANAT» и ее структурных подразделений. Взаимодействие партии со СМИ, институтами гражданского общества, общественными организациями и иными структурами. Обеспечивает присутствие партии в социальных сетях, месседжерах, а также интернет-пространстве в целом.


Контакты:

Қабылдау бөлмесі:
+7 (7172) 24-95-45,
e-mail: nurmedia25@gmail.com

Маркетинг және цифрландыру департаменті:
 +7 (7172) 24-95-44, e-mail: info@nurmedia.kz

Наши партнеры

Наверх