Контакты

Қабылдау бөлмесі:
+7 (7172) 24-95-45,
e-mail: nurmedia25@gmail.com

Бюджеттік-қаржылық департаменті:
+7 (7172) 24-95-14

Әкімшілік-құқықтық департаменті:
+7 (7172) 24-95-05

Ақпараттық жұмыс департаменті:
+7 (7172) 24-95-09

Маркетинг және цифрландыру департаменті:
+7 (7172) 24-95-18 

Приемная:
+7 (7172) 24-95-45,
e-mail: nurmedia25@gmail.com

Бюджетно-финансовый департамент:
+7 (7172) 24-95-14

Административно-правовой департамент:
+7 (7172) 24-95-05

Департамент информационной работы:
+7 (7172) 24-95-09

Департамент маркетинга и цифровизации:
+7 (7172) 24-95-18

Наши партнеры

Наверх