Халық игілігі артуда

Өркендеп келе жатқан елдерде экономикасына – тірек, дамуына – ұстын болатын ірі құрылымдар бар. Бұл ретте Қазақстанда «Самұрық-Қазына» маңызды орынға ие. Осы орайда, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі Кеңес отырысында биылғы мамырдағы жиында берілген тапсырмалардың орындалу барысы бағамдалды, деп хабарлайды aikyn.kz.
– «Самұрық-Қазына» қо­ры экономикамызда ерекше рөл атқарады. Қор алдында үл­кен міндеттер тұр. Осы жы­лы Кеңестің екінші отыры­сын өткізіп отырмыз, – деді Қа­зақ­стан­ның Тұңғыш Пре­зи­ден­ті.
Жиында «Самұрық-Қазына» бас­қарма төрағасы Ахметжан Есімов, «Қазақстан темір жо­лы» ҰК» АҚ басқарма тө­ра­ғасы Сауат Мыңбаев, «Қаз­­­МұнайГаз» ұлттық ком­па­ниясының басқарма төраға­сы Алик Айдарбаев және «Қаза­то­мөнеркәсіп» ұлттық атом ком­паниясының басқарма төрағасы Ғалымжан Пірматов баяндама жасады.
Ұсынылған ақпаратқа қа­нық­қан Н.Назарбаев қор бас­шылығы жүйелі мәселелерді ше­ше алғанын, сондай-ақ өн­­­­дірістік көрсеткіштер мен ин­ди­каторлардың оң өсіміне қол жет­кізгенін атап өтті.
– Қор 2017 жылға қарағанда, был­тыр таза табысы көлемін 88 пайызға арттыра алды. Ағымдағы жылы оның тағы 40 пайызға өс­­­кенін бақылап отырмыз. 2019 жылдың 9 айындағы көр­­­сет­кіш­тер өткен жылдың жыл­дық көр­сеткіштерінен де жоғары. Бұл – жақсы қарқын. Әкім­ші­лік шығыстарды және бас­қа да тиім­сіз шығындарды қыс­қар­ту­мен де жүйелі айналысып жа­тыр­­сыздар. Бұлардың барлығы оң тұрғыдан бағалануда, – деді Тұң­ғыш Президент.
Ол бірлескен компаниялар­дағы мемлекеттік үлестерді тиім­ді басқаруды қамтамасыз етудің маңызын баса айтты.
– 268 миллиард теңге таза ақ­шалай табыс тапқан қор оның 70 пайызын немесе 190 миллиард тең­гесін мемлекетке берді. Бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 2 есе көп. Ақшалай мәнде дивидендтер көлемі 5 есе ұлғайды. Бірақ бұ­ған тоқмейілсіп, шектеліп қалу­ға болмайды. Осы бағытта жұ­мыс­ты жалғастыра беру қажет, – деді Елбасы.
Нұрсұлтан Назарбаев соны­мен қатар мұнай-газ және химия салаларында рентабельді емес кен орындарында өндірісті ынта­лан­дырудың жаңа тетіктерін ен­дірудің тиімділігін нұсқады.
– Тетіктерді енгізу есебінен өн­діру көлемін арттырудан бас­тап, әлеуметтік мәселелерді ше­шу және қажетті запастар үлесін ұл­ғайтуға дейінгі міндеттер ке­­­шен­ді түрде шешіледі. бұл тәсілдерді Үкімет зерделеп, қол­дауы керек, – деді Тұңғыш Президент.
«Самұрық-Қазынаның» 2018-2028 жылдарға арналған Да­му стратегиясын жүзеге асы­ру­дағы оң нәтижелерді атап өт­кен Елбасы қор компания­лары­ның қаржылық жағдайын жақсартуға және жекешелендіру жоспарын ары қарай іске асыруға бағытталған ұсыныстарды қарау­дың маңызын нұсқады.
– «Самұрық-Қазына» – ұлт­тық әл-ауқат қоры. Сондықтан біз, басқару Кеңесі де, сонымен бірге Директорлар кеңесі де ха­­лықтың және бизнестің қор қыз­­метіне сенімін арттыру бойын­­ша жоспарлы жұмыс жүр­гі­зуі­міз ке­рек. Азаматтар осы игі­­ліктің бар­лығы Қазақстанға жә­не хал­­қымызға тиесілі екенін тү­сінуі тиіс, – деп түйді Тұңғыш Пре­зи­дент Н.Назарбаев.
«Самұрық-Қазына» басқар-ма тө­рағасы А.Есімов қор тобы ком­панияларының қызметі жаңа даму стратегиясын жүзеге асы­руға бағдарланғанын баян­да­ды. Оның басты мақсаты – компаниялар тиімділігін арт­тыру, портфельді басқару, ор­нық­ты дамуды қамтамасыз ету.
– Қойылған міндеттерді орын­­­­дау ісі жаңартылған транс­фор­мациялану бағдарла­ма­­сы­на негізделді. Бұл ретте осы бағ­дар­ламаны өзектілен­діру өн­ді­рістік бизнес процес­тер­ді циф­рлан­дыру­ға назар аудара отырып, әлем­­дік үрдіс-трендтерге сай іске асы­­рыл­ды. Біз іс жүзінде цифрлық трансформацияға көштік.
Ол жаңа ІТ технологияларды әзір­леуді және енгізуді көздейді. Осы мақсатта кең ауқымды ІТ ау­дит жүргізілді, нәтижесінде, қолда бар әлеует пен көзден таса қалған ресурстар айқындалды, – деді Ахметжан Есімов.
Атқарылған жұмыс қорытын­ды­сында 60 миллиард теңге со­ма­­сында тиімсіз шешімдерді ен­­­­­гізудің ықтимал шығындары оң­­тайландырылды.
«Қазақстан темір жолы» ұлт­тық компаниясының басшысы Сауат Мыңбаев өндірістік көр­сет­кіштерінің жақсы екенін жет­кізді.
– Жүк айналымы жоспар­да­ғы­дан жоғары болды. Транскас­пий бағ­дарында, Қытай – Еуро­па, Қы­тай – Орталық Азия және бас­қа бағыттарда транзиттік жүк ағыны айтарлықтай арту­да. Қаржылық көр­сеткіштерге тоқ­талсақ, ҚТЖ операциялық қыз­меті елеу­лі түр­де жақсартылды. Кре­­ди­­тор­лық қа­рызы төмендеді. Тө­леу мерзімі өтіп кеткен қарыз нөл­ге теңесті деуге болады.
Бұл ағым­дағы операциялық жағдай­да «Қазақстан темір жолы» мін­дет­те­мелерін толығымен орын­­дауда деген сөз, – деді С.Мыңбаев.
«ҚазМұнайГаз» ұлттық ком­паниясының басшысы Алик Ай­дарбаев ҚМГ-ның биылғы 9 ай қорытындысында мұнай, газ бен конденсат өндірісі, мұнай өңдеу, мұнай тасымалы секілді барлық даму бағытында оң қарқын паш етіп отырғанын мәлім етті.
– 2019 жылы компанияның та­­за табысы былтырғыдан әл­де­қайда көп болмақ. Мұның сыр­­тында Елбасыға ірі инвес­ти­циялық жобалардың орындалу ба­рысы баян­далды. Атап айтқанда, Ел­басы Жолдауына сәйкес, «Са­рыарқа» газ құбырының желілік бө­­лігінің құрылысы аяқталды. Жыл соңына дейін газ құбырына сы­­нақ жүргізу, іске қосу жұмыс­тары тамамдалады. Осы­лайша, ре­кордтық қысқа мер­зімде «Сарыар­­­қа» қолданысқа бе­­ріледі. Бұдан бөлек, екі ірі мұнай-газ хи­миялық жоба жайын­да ха­бардар еттім. Мысалы, қуаты жы­лына 500 мың тон­на, құны 2,6 мил­­лиард доллар бо­латын по­лип­­ропилен өндіру зауы­ты са­лы­ну­да. Жобаның іл­герілеу қар­қы­ны 40 пайызға жет­ті. 2021 жы­­­лы оны қолданысқа бер­мекпіз, – де­ді ҚМГ басшысы.
Оның мәліметінше, екінші жо­ба – полиэтилен өндіру зауы­­­ты­­ның құрылысы әзірге бас­тап­­қы сатысында. Қазіргі кезде тех­никалық-экономикалық не­гіз­демесі жасалып жатыр. Ұлттық ко­м­­пания жобаны әлеуетті серік­тесі Borealis компаниясымен бірге іске асыруға ниетті. Жалпы құны 6 миллиард доллардан асатын бұл зауыт жылына 1,2 миллион тонна полиэтилен шығаруға қауқарлы. Жоба 2026 жылы ел игілігіне тап­сырылады деп жоспарланған.
«Қазатомөнеркәсіп» басшысы Ға­лымжан Пірматов тура бір жыл бұрын «Астана» халықаралық қар­жы орталығы биржасында ұлт­тық атом компаниясы ак­ция­ларының сауда-саттығының бас­талу рәсіміне Елбасының өзі қа­тысқанын еске түсірді.
– «Самұрық-Қазына» қоры­ның қыркүйекте қосымша ор­на­­­­ластыруы нәтижесінде қа­­­­зір «Қазатомөнеркәсіп» ак­ция­­­­ларының 18,8 пайызы ин­вес­­­­торлар еншісінде. Осы жыл ішін­­­де компанияның құны 3 млрд тең­геден 3,5 миллиард тең­геге дейін арт­ты. Күрделі на­рық­­тық ахуалға қа­рамастан, «Қа­­затомөнеркәсіп» әлем­дегі ең ірі уран өндірушісі бо­лып қалуда. Кейінгі 2 жыл ішін­де сауда көлемі бойынша көш бастап келеді. Мар­кетингті күшейту есебінен 2 жыл ішінде сату көлемін орташа есеп­пен 60 пайызға ұлғайта ал­дық. Желтоқсан айында 42 тон­на төмен байытылған уранды МАГАТЭ-нің Қазақстандағы қой­­масына жеткізуді аяқтаймыз, – деді Ғ.Пірматов.
«Эйр Астана» авиаком­пания­сы­ның президенті Питер Фостер қазақстандықтардың әл-ауқатын арт­тыруға үлес қосу компания үшін маңызды басымдық екенін ха­барлады.
– Осыған орай, Елбасының 2018 жылғы 2 қарашада бер­ген тапсырмасына сәйкес, Қазақ­стан­ның тұңғыш лоукостері Fly­Arystan-ды құрдық. Осы уа­қыт ішінде «Самұрық-Қазына» қорының қолдауы арқасында жаңа әуе тасымалдаушысы ха­лық­қа қызмет ете бастады. Жұ­­мы­сын бастағалы бергі 5-6 ай ішін­де лоукостердің же­тіс­тік­тері біздің ең батыл бол­жам­дарымыздан да асып түсті. Оның авиабилеттерінің орташа құны 13 мың теңгені құрайды. Бұл – не­­бәрі 33 долларға тең. Біз ар­найы зерттеу жүргіздік жә­не өзге елдердегі тарифтерді са­лыс­тыр­дық. Анықталғанындай, біз­дің би­летіміз ең арзаны саналады. Бү­гінде FlyArystan-ның барлық дер­лік ұшағы толып ұшады: толу дең­гейі орташа есеппен 94%, – де­ді Питер Фостер. FlyArystan өт­кен аптада ғана 500 мыңыншы жо­лаушысын қарсы алды.

Похожие публикации

Лента новостей

04.07.20
Более 80 тысяч казахстанских семей получили по 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz»
04.07.20
Тағы 80 000 отбасы Елбасы қорынан 50 000 теңгеден алды
26.06.20
Исимбаева: Елбасы қалыптастырған төзімділік барлық уәдені орындауға мүмкіндік берді
26.06.20
Исимбаева: Запас прочности, созданный Елбасы, позволил реализовать все обещания
26.06.20
Названы победители журналистского конкурса NUR SUNQAR
18.06.20
Праймериз – демократияландырудың жаңа кезеңі
18.06.20
Праймериз-2020: партия ішіндегі сайлау не үшін қажет?
18.06.20
30 мың адам кәсіпкерлікке оқытылады
17.06.20
Тоқаев: Үкімет эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру шараларын жариялайды
17.06.20
Перемен требуют наши сердца: казахстанские общественники делают ставку на фаворита
17.06.20
Ертысбаев: Выборы предстоят нелегкие и праймериз Nur Otan поможет партии в этой борьбе
17.06.20
Создано новое политическое движение Лига сторонников партии Nur Otan
15.06.20
60 процентов опрошенных казахстанцев не устраивают условия инклюзивного образования
15.06.20
Первое обучение праймериз стартовало для 419 участников
14.06.20
Мы создадим венчурные фонды для помощи молодым ученым — Елбасы
12.06.20
Год президентства Касым-Жомарта Токаева: хронология событий
12.06.20
Касым-Жомарт Токаев: 10 важных решений за год президентства
12.06.20
Мониторинговая группа «Nur Otan» проверила социальные объекты в Алматы
05.06.20
Nur Otan партиясының праймериз өткізу ережесі жарияланды
27.05.20
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында сөйлеген сөзі
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Поговорим о сериалах:

Наши партнеры

Наверх